• Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • Kontakt
  • Słonie na balkonie

Warsztaty dla rodziców z dziećmi

Zapraszamy na cykliczne warsztaty

dla całej rodziny! 

/najbliższe spotkania 7.11, 21.11, 28.11, 12.12/
Warto przyjść: dowiecie się, dlaczego Wasze dzieci są najwspanialsze a Wy jesteście niepowtarzalnymi rodzicami, odkryjecie, że jako rodzina macie mnóstwo powodów do dumy, razem z dzieckiem upewnicie się, że Wasza rodzina jest najcenniejsza.

7.11 - Łatwiej słuchać niż rozkazywać

Praktyczny trening umiejętności słuchania czyli gry i zabawy dla całej rodziny


21.11 - Gdzie duża głowa rządzi tam mały człowiek nie błądzi

Wspólne poszukiwanie reguł i zasad czyli gry i zabawy dla całej rodziny


28.11 - I na równej drodze można się potknąć

Gry i zabawy uczące bezpiecznego wyrażania emocji.


12.12 - Z rodziną dobrze nie tylko na zdjęciu

Gry i zabawy  spajające rodzinę.


Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku 

pod nr tel. (42) 672 61 19  
lub adresem 
pracownia@slonienabalkonie.pl

Dochód z Pracowni Dobrego Rodzica przeznaczony jest na pomoc dzieciom z Fundacji SŁONIE NA BALKONIE.
Przychodząc tu jesteś wspaniały, bo pomagasz. 

Warsztaty dla rodziców z dziećmi objęte są programem
ŁÓDZKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY


baner lodzka karta