• Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • Kontakt
  • Słonie na balkonie

To forma pomocy skierowana do rodzin które doświadczają różnorodnych problemów w tym, trudności we wzajemnej komunikacji, relacjach lub przeżywają różnego rodzaju kryzys.


Terapia rodzinna obejmuje pracę z całą rodziną, częstotliwość spotkań ustalana jest bezpośrednio z terapeutami
w zależności od prezentowanego problemu, sesje  trwają 1,5 h.  Odbywają się  w obecności  dwóch terapeutów. Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji, w trakcie której zarówno rodzina, jak i terapeuta wspólnie podejmą decyzję co do celowości rozpoczęcia terapii.

Na spotkanie umów się pod nr. tel. (42) 672 61 19  

Przyjmują u nas.

mgr Joanna Sass - psycholog, terapeuta. Ukończyła psychologię na UŁ oraz studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu oraz całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie terapii systemowej atestowane przez PTP  aktualnie w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Prowadzi diagnozę i  terapię dzieci, młodzieży oraz rodzin.

lek. med. Agata Ejchman - Albinowska - lekarz specjalista psychiatra, pediatra, psycholog. Absolwentka studiów
na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi oraz kierunku psychologia na SWPSie w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia  Seksuologia Kliniczna na SWWPSie w Warszawie oraz czteroletnie podyplomowe szkolenie
w zakresie psychoterapii atestowane przez PTP w Warszawie. Zajmuje się diagnozą, leczeniem i terapią dzieci
i młodzieży oraz dorosłych.

 Koszt jednego spotkania rodzinnego z dwoma terapeutami to 220 zł.