• Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • Kontakt
  • Słonie na balkonie

Szkolenia Rad Pedagogicznych prowadzimy na terenie województwa łódzkiego.

Szkolenia prowadzone są przez aktywnych zawodowo psychoterapeutów.

TEMATY SZKOLEŃ dla RAD PEDAGOGICZNYCH

1. Zaburzenia psychiczne wśród dzieci i młodzieży.

2. Samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży.

3. Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży.

4. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży.

5. Dziecko chore przewlekle w szkole.

6. Uczeń z ADHD w szkole.

7. Uczeń z Zespołem Aspergera.

8. Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży.

9. Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

10. Zjawisko cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szkoleniami, prosimy pytania

kierować pod nr tel. (42) 672 61 19  / kom 664 125 657 lub adres:

pracownia@slonienabalkonie.pl