• Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • Kontakt
  • Słonie na balkonie

Jeśli zastanawiasz się nad tym, 
czy mowa Twojego dziecka rozwija się prawidłowo.

Współpracujemy z

dr n. hum. Marta Galewska-Kustra: logopeda, pedagog dziecięcy, pedagog twórczości.  Ukończyła pięcioletnie magisterskie studia pedagogiczne z zakresu Pedagogiki Wieku Dziecięcego i studia logopedyczne (Logopedia
z emisją głosu) na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, a także szkolenia z zakresu zastosowania Metody Krakowskiej w terapii logopedycznej dzieci, m.in. z zakresu programowania języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych i z afazją), budowania systemu językowego dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i alalią (SLI),  stymulacji mechanizmów lewopółkulowych (usprawniania pracy lewej półkuli mózgu), symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania. W roku 2010 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, broniąc z wyróżnieniem pracę doktorską dotyczącą stymulowania twórczości dzieci i młodzieży.
Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, a także członkinią Rady Programowej Edukacyjnej Fundacji im. Prof. Romana Czerneckiego.

Z Logopedą możesz skontaktować się przez stronę www.logopediadladzieci.com.pl