• Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • Kontakt
  • Słonie na balkonie

Otwieramy dziecięcą grupę terapeutyczną

Kwalifikacji do grupy dokonuje terapeuta
po wcześniejszym wywiadzie. 

Grupa jest szczególnie wskazana dla dzieci doświadczających trudności w relacjach rówieśniczych i kontaktach społecznych, radzeniu sobie z własnymi emocjami, dzieci wycofanych, lękowych, z niską samooceną. Praca z dziećmi ma na celu wspomaganie ich rozwoju społecznego poprzez modelowanie i zmianę zachowań dziecka w warunkach małej grupy terapeutycznej.

Dzięki takiej formie dziecko uczy się  umiejętności komunikacji, pracy w grupie, nazywania i wyrażania emocji, radzenia sobie z lękami, nieśmiałością czy frustracją.

Udział w grupie terapeutycznej jest bezpłatny. Dziecięce grupy terapeutyczne są elementem środowiskowej strategii pomocy Fundacji SŁONIE NA BALKONIE.

Jeśli chcesz umówić dziecko na wywiad zadzwoń (42) 672 61 19